Hem Puls Karate Boka/Betala Webshop Kontakt

Graderingskrav (KYU)

<<

10 KYU (ORANGE BÄLTE)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme och behärska följande: Hur man viker en karate Gi. Det korrekta sättet att bära en Gi. Betydelsen av Kyokushinkai. Hur man uppträder i en dojo.
Fotställningar Yoi Dachi,Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi
Slag Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar Seiken Jodan Uke
Seiken Mae Gedan Barai
Sparkar Hiza Ganmen Geri
Kin Geri
Övriga krav Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av ovanstående tekniker i Fudo Dachi och att gå i Zenkutsu Dachi. Händerna skall alltid hållas knutna.

9 KYU (ORANGE BÄLTE – 1 STRECK)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande: Kyokushinkais historia
Fotställningar Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi
Slag Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke
Sparkar Mae Geri Chudan Chusoku
Kata Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni
Andningsteknik Nogare (Omote och Ura)
Kumite Sanbon Kumite (trestegfighting) Anfallstekniker: (1) Jodan Oi Tsuki, (2) Chudan Oi Tsuki, (3) Gedan Oi Tsuki. Försvarstekniker: (1) Jodan Uke,(2) Chudan Soto Uke,(3) Gedan Barai som följs upp med Chudan Gyaku Tsuki, blockera igen med Gedan Barai.

8 KYU (BLÅTT BÄLTE)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Fotställningar Kiba Dachi
Slag Shita Tsuki
Jun Tsuki
Tate Tsuki (Jodan, Chudan,Gedan)
Blockeringar Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai
Sparkar Mae Geri Jodan
Ago Mae Geri
Kata Taikyoku Sono San
Kumite Yakusoku Ippon Kumite, fighting som är arrangerad av eleven eller läraren.

7 KYU (BLÅTT BÄLTE – 1 STRECK)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Fotställningar Neko Ashi Dachi
Slag Tettsui Komi Kami Uchi
Tettsui Orochi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar Seiken Mawashi Gedan Barai
Shotu Mawashi Uke
Sparkar Mae Chusoko Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage
Kata Pinan Sono Ichi
Andningsteknik Ibuki Sankai
Kumite Jiyu Kumite (frifighting). Alla slag och sparkar skall kunna utföras i Kiba Dachi och Zenkutsu Dachi.

6 KYU (GULT BÄLTE)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Fotställningar Tsuru Ashi Dachi
Slag Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Ganmen Orochi Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan, Chudan)
Blockeringar Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)
Sparkar Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chosoku)
Kata Pinan Sono Ni
Kumite Jiyu Kumite (frifighting). De graderande kommer att testas i sitt kunnande att röra sig i Tsuru Ashi Dachi och att utföra sid-sparkar.

5 KYU (GULT BÄLTE – 1 STRECK)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Fotställningar Moro Ashi Dachi
Slag Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan Hiji Ate
Blockeringar Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Sparkar Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)
Kata Pinan Sono San
Kumite Jiyu Kumite (frifighting). Eleverna kommer att testas i Moro Ashi Dachi

4 KYU (GRÖNT BÄLTE)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande: Allmänna frågor om karate.
Fotställningar Heisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi
Slag Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi
Blockeringar Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke
Sparkar Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku)
Jodan Ushiro Geri
Kata Sanchin No Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni och San
Kumite Jiyu Kumite (7 mannafighting)

3 KYU (GRÖNT BÄLTE – 1 STRECK)

Allmänt Tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande: Allmänna frågor om karate.
Fotställningar Kake Dachi
Slag Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate, Oroshi Hiji Ate
Blockeringar Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)
Sparkar Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)
Kata Pinan Sono Yon
Kumite Jiyu Kumite (10 mannafighting). Eleverna kommer att testas att röra sig i Kake Dachi

2 KYU (BRUNT BÄLTE)

Allmänt Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande: Allmänna frågor om karate. Förståelse och förevisning av karat-ens uppvärmningsövningar.
Fotställningar Kake Dachi
Slag Haishu Uchi (Jodan, Chudan)
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Hira Ken Oroshi Uchi
Hira Ken Mawashi Uchi
Age Jodan Tsuki
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Sparkar Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri
Kata Pinan Sono Go
Gekusai Dai
Kumite Jiyu Kumite (15 mannafighting)

1 KYU (BRUNT BÄLTE – 1 STRECK)

Allmänt Tränat i minst 6 månader samt minst 50 träningspass om 1 1⁄2 timme sedan senaste graderingen och behärska följande:
Slag Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Blockeringar Kake Uke
Chudan Haito Uchi Uke
Sparkar Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri
Kata Yantsu
Tsuki No Kata
Kumite Jiyu Kumite (20 mannafighting)

1 DAN (SHODAN) SEMPAI (SVART BÄLTE – 1 STRECK)

Allmänt Tränat i minst 12 månader sedan senaste graderingen. Vid försök för Shodan skall samt-liga föregående tekniker uppvisas på ett sätt som överstiger kraven för 1:a Kyu. Alla grundtekniker skall utföras på ett korrekt sätt. Alla tekniker kan begäras även i Gyaku. Under graderingen tas ingen hän-syn till temporär skada.
Slag Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)
Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
Osae Uke
Morote Haito Uchi Uke
Olika sätt att blockera med benen
Sparkar Kake Geri med Kakato (Jodan, Chudan)
Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)
Kata Tensho
Saiha
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San skall utföras i Ura
Kumite Jiyu Kumite (30 mannafighting), Ren Raku (Kombinationstekniker)Gohon Geri: (1) Mawashi Geri, (2) Ushiro Mawashi Geri, (3) Mae Geri,

×