Hem Puls Karate Boka/Betala Webshop Kontakt
Shomen

Dojoetikett

Att komma och gå

När man går in i dojon eller lämnar den hälsar man med ordet ”Osu” två gånger. En gång mot shomen/shinden (den vägg som som man sitter vänd mot när träningspasset inleds) och en gång mot högre graderade och andra träningskamrater. Bugningen och hälsningarna är ett tecken på respekt för träningslokalen, vilken i Japan ses som en plats med andlig betydelse.

När man lämnar Dojo upprepas samma procedur men i omvänd ordning.

Tilltal

En shodan, utövare med svart bälte, som har graden första eller andra dan tilltalas alltid som Sempai/Senpai.
Den som har tredje eller fjärde dan kallas Sensei.
Den som har femte dan eller högre kallas Shihan.
Om instruktören inte är dan-graderad tilltalas den alltid som Sempai/Senpai under träningen.

Klädsel

Karateutövare håller alltid efter sin dräkt, sin ”gi” (Do-gi), lagar den om den går sönder och ser till att den alltid är ren. På dräkten ska det finnas kalligrafi över hjärtat och ett eventuellt klubbmärke ska sitta på vänster överarm. Om en t-shirt används under ska den vara vit och utan tryck. För säkerhet och hygien skall klockor, ringar m.m. tas av före träningen. Fötterna ska vara rena med tå- och fingernaglar kortklippta.

Att komma försent

Kommer man sent till träningen och gruppen sitter i seiza under pågående hälsningscermonin, väntar man med att gå in. När man går in sätter man sig i seiza vänd mot väggen längst fram till vänster, eller på annan anvisad plats, och väntar på instruktörens signal att delta i träningen.

Uppställning

Vid uppställning ställer man sig i rader efter gradordning med högst graderad längst fram till höger mot shomen/shinden. Raderna rättas efter den som står längst till höger i varje rad. Undvik att gå framför dina träningskamrater när ni är uppställda i led. Gå bakom och mellan leden.

Parövningar

Före och efter alla parövningar hälsar alltid de tränande på varandra. Som hälsning används en bugning och ett tydligt ”Osu”.

Stillastående

Vid stillastående under träningen hålls händerna knutna framför höfterna, inte på höfterna! Sittande position är seiza, på knä, alternativt med benen korsade framför kroppen om instruktören säger att man kan slappna av och sitta bekvämt.

När passet avslutats

Gå fram till tränaren buga och tacka med "Osu Sempai/Sensei/Shihan". Därefter hjälp till att städa Dojon.

Restriktioner

Det är inte tillåtet att lämna dojon under träning, utan att först vidtala instruktören. Om man önskar lämna träningen tidigare än normalt skall man meddela instruktören innan träningen börjar. Att dricka vatten under träningen är inte tillåtet om inte instruktören särskilt säger till om detta. Förutom att undvika att träningen blir avbruten ger detta oss möjlighet att öva vår självdisciplin. Det är inte tillåtet att svära, skratta, fnissa, prata eller på annat sätt uppträda familjärt i dojon, oavsett grad. Behandla de andra eleverna och träningen med respekt och allvar. Gör alltid ditt bästa under träningen och ha en respektfull inställning till det du tränar – Kyokushin.

Kyokushin är inte tillåtet utanför dojon. Icke godkända demonstrationer eller undervisning av denna stil är förbjudet. Din dojo och vår organisation döms efter hur du uppträder!

(delvis källa: kyokushin.se)

Seiretsu

Seiretsu

Detta kommando använder tränaren för att beordra uppställning. Seiretsu betyder "stå i en rad" eller "formera en linje". Vid uppställning ställer man sig i rader efter gradordning med högst graderad längst fram till höger vända mot shomen/shinden. Raderna rättas efter den som står längst till höger i varje rad. Undvik att gå framför dina träningskamrater när ni är uppställda i led. Gå bakom och mellan leden.

Forntida krigare satt på det sättet och ordningen används också på olika sätt i det moderna japanska samhället. Enligt traditionen satt de lägre rankade studenterna (deshi) nära huvudingången vid Shimoza för att snabbt kunna ta itu med eventuella snabbt inrusande inkräktare och skydda dojon och Senseis placerade längre bort från dörren. Huvudsensei, längst bort från ingången vid Shomen/Kamiza blir den siste att försvara dojon. Fanns prominenta besökare skulle de skyddas genom att placeras längst bort från dörren.
Dojo walls

SHOMEN/SHINDEN/SHINZEN - "Främre väggen/fronten"
Den främre väggen utsmyckas med attribut t.ex. bilder och annat som vi visar respekt för genom hälsningar. Har Shomen en Kamidana (d.v.s. ett litet Shintoaltare av trä) kallas väggen istället för Shinden (eller Shinzen) som betyder "heligt tempel" eller "helig plats".

Om dojon har en Kamidana hälsar gruppen "SHINDEN NI REI" och om denna saknas används "SHOMEN NI REI" i hälsningsfrasen.

Kamidana Exempel på Kamidana

KAMIZA - "Toppsätet" är reserverat för huvudsensei vid långsidan mot Shimoza.
JOSEKI - "Övre sida" eller "övre säten". Bästa plats för de högre graderade och en upphöjd plats för prominenta gäster.
SHIMOSEKI - "Lägre sida" eller "lägre säten". Lite sämre säten för de lägre graderade.
SHIMOZA - "Lägre sittplats". Bakre väggen nära utgången. Plats för nybörjare eller de allra lägst graderade (desihi). Har dojon åskådarplatser så är de normalt placerade här.

Dojo Kun

Kyokushin Dojo Kun är en slags etikett, eller regler för hur man ska uppträda i dojon och i sin vardag.
Dojo Kun skapades av Sosai Mas Oyama i samarbete med Eiji Yoshikawa, författaren till novellerna "Musashi", som baserar sig på japans mest berömda Samurajkrigare Miyamoto Musashi's liv.

* Vi skall träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.

* Vi skall noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.

* Vi skall med en sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.

* Vi skall vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.

* Vi skall vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.

* Vi skall förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.

* Vi skall hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den yttersta sanningens väg.

Reishiki

Resihiki betyder "etikett" och i vårt fall handlar det om hur vi ska börja och avsluta våra träningspass
Före träningen
① Instruktören säger「SEIZA」(Alla sätter sig ned mot fonden eller sätter sig ned när Taikotrumman ljuder)
② Instruktören säger「SHOMEN (eller SHINZEN) NI REI」(Alla gör en tyst bugning)
③ Instruktören säger「MOKUSO」
④ Instruktören säger「MOKUSO YAME」
⑤ Instruktören säger「SOSAI NI REI」(Alla gör en tyst bugning)
(Instruktören vänder sig till gruppen)
⑥ Instruktören säger「OTAGAI NI REI」(Alla gör en bugning och säger ett högt 「 OSU 」)
följt av「 KEIKO O HAJIMEMASU」 (Träningen börjar)
⑦ Instruktören säger「TATTE KUDASAI」 (Alla står upp samtidigt)

Efter träningen
① Instruktören säger「SEIZA」(Alla sitter ner vänd mot fonden)
② Instruktören säger「SHOMEN (or SHINZEN) NI REI」(Alla gör en tyst bugning)
③ Instruktören läser 「DOJO-KUN」(Träningshallseden reciteras av gruppen) - Valbart
④ Instruktören säger「MOKUSO」
⑤ Instruktören säger「MOKUSO YAME」
⑥ Instruktören säger「SOSAI NI REI」(Alla gör en tyst bugning)
(Instruktören vänder sig till gruppen)
⑦ Instruktören säger「KEIKO O OWARIMASU」(Träningen slutar)
följt av「OTAGAI NI REI」(Alla gör en bugning och säger ett högt「OSU」)
Högst graderad i ledet säger「SEMPAI NI ARIGATO GOZAI MASHITA」(Tack till alla seniorer)
gruppen repeterar「ARIGATO GOZAI MASHITA」
högst graderad fortsätter「OTAGAI NI ARIGATO GOZAI MASHITA」(Tack till varandra)
gruppen repeterar「ARIGATO GOZAI MASHITA」
⑧ Instruktören säger「TATTE KUDASAI」(Alla står upp samtidigt)

(källa kyokushin.se)

Senpai/Kohai

Senpai/Kohai-förhållandet

I det japanska samhället är senpai och kohai två termer som används för att beskriva en informell hierarkisk mellanmänskliga relationer som finns i organisationer, föreningar, klubbar, företag och skolor.
Senpai - "den som kom före"
Kohai - "den som kom efter"

Senpai-kohai-förhållandet har sina rötter i konfucianismen, men har utvecklats i en distinkt japansk stil för att överföra kunskap från en generation till den nästa i ett kollektivt samarbete.

I en traditionell japansk dojo återfinns samma system. När du börjar träna i en dojo är de som redan tränar där dina seniorer, dina Senpai. De som kommer efter dig är dina juniorer, dina Kohai, och så förblir det, oavsett rang, ålder eller erfarenhet.

Senpai-Kohai-systemet bygger på konceptet ON-GIRI (skuld, plikt eller skyldighet).

Junioren har en viss skuld som han eller hon är skyldig sina seniorer genom deras vilja att förmedla vad de har lärt sig.

Senior har i sin tur en skyldighet gentemot sin Sensei och dojo att ta upp sin junior genom graderna som en storbror skulle göra med en lillebror. Genom att vara din senior, genom att hjälpa dig, sparka dig när du är lat, genom att agera som rådgivare, tränare och förtrogen, antar Senpai ett stort ansvar. Kohai som har blivit undervisad och tagits om hand av sin Senpai blir en ONJIN, en person under skyldighet.

Senpai-Kohai-förhållandet sträcker sig ofta genom livet för de som är involverade, baserat på den djupa respekten för lojalitet och skyldighet som kännetecknade det gamla Japan.
×